כְּלוּאָה בְּקוּרֵי קָלוֹרְיוֹת.

נִגְזֶרֶת,
בְּסַנְטִימֶטְרִים.
מַעֲלִימָה סִימָנֵי סְתָו.
פָּרְחוּ חַיַּיִךְ?


© Varda Breger. All rights reserved.  Artists for Conservation Foundation
Website Building -